Anasayfa KOMİSERLİK İlk Derece Amirlik (Komiser Yardımcılığı) Yazılı Sınav Sonuçları

Polislik Sınavı, Polislik, Polis Haber, POMEM, PMYO, Komiserlik

25
Mayıs
2017

ne demek nedir kimdir com

İlk Derece Amirlik (Komiser Yardımcılığı) Yazılı Sınav Sonuçları

İlk Derece Amirlik (Komiser Yardımcılığı) Yazılı Sınav Sonuçları

Teşkilatımızın amir ihtiyacını karşılamak amacıyla, 16 Temmuz 2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans mezunu polis memurları, başpolis memurları ve kıdemli başpolis  memurları arasından  (900) erkek ve (100) bayan olmak üzere toplam (1000) personel Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne alınmak üzere İlk Derece Amirlik Eğitimi Yazılı Sınavı 23 Ekim 2016 Pazar günü 81 ilde gerçekleştirilmiştir.

İlgili yönetmeliğin 16. maddesinin 5. fıkrasında “Yazılı sınavda yüz puan üzerinden en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar” ve 17. maddesinin 3. fıkrasında “Yazılı sınav sonucuna göre; belirlenen başarı puanını aşmak koşuluyla, en yüksek puandan başlamak üzere bu gruba ayrılan PAEM öğrenci kontenjan sayısının on katı kadar aday başarılı sayılır. Puanların eşitliği halinde sınav konularına ilişkin 16 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirlenen sıraya göre doğru cevabı daha fazla olan aday başarılı sayılır. Eşitliğin yine bozulmaması halinde başarı listesinde son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da başarılı sayılır.” hükümleri doğrultusunda başarı listesi oluşturulmuş, 7063 erkek ve 209 kadın aday fiziki yeterlilik sınavına katılmaya hak kazanmıştır. Fiziki Yeterlilik Sınavı ve Sözlü/Mülakat Sınavı takvimi daha sonra duyurulacaktır.

Yazılı sınav sonuçlarına itiraz 07-09.11.2016 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne aşağıdaki takvim doğrultusunda yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

İlk Derece Amirlik Eğitimi Yazılı Sınav Sonucu

 

TARİH TARAF İŞİN TANIMI
07.11.2016 ÜNİVERSİTE Sınav sonuçlarının AKADEMİ’ye iletilmesi.
07.11.2016 AKADEMİ Sınav sonuçlarının ADAY’lara duyurulması.
07-09.11.2016 ÜNİVERSİTE

Sınav sonuç itirazlarının (maddi hataya dair) sınav hizmetleri web sitesinden çevrimiçi olarak erişilen “Sınav İtiraz Formu” vasıtasıyla alınması ve ADAY’ların ıslak imzalı sınav sonuç itiraz (maddi hataya dair) çıktılarının Üniversiteye gönderilmesi. Faks, e-posta kabul edilmeyecektir.(https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr)

10.11.2016 ÜNİVERSİTE ADAY’ların ıslak imzalı sınav sonuç itiraz (maddi hataya dair) çıktılarının mesai bitimine (18.00) kadar Üniversiteye ulaştırılması.
15.11.2016 ÜNİVERSİTE Sınav sonuç itirazlarının değerlendirilmesi ve sonuçların AKADEMİ’ye iletilmesi.
15.11.2016 AKADEMİ İtiraz sonuçlarının ADAY’lara duyurulması.